Back to the list

Kwarantin sa Amin


🌻🌻 

Random posts sa websayt ang syang naglabasan, 

Nang kwarantin sa Luzon ay inumpisahan; 

Nagpainggitan na ng pagkain at ulam, 

Ngunit sardinas lang ang syang nangibabaw.😆 


Kwarantin sa syudad ay sadyang malubha, 

Pag virus tumama tiyak abo ka; 

Ngunit sa probinsya ay di alintana, 

Lalo na sa amin nag i-enjoy pa nga. 😅 


Mga tao dito'y tuloy ang biyaya, 

May tuwa't halakhak kahit walang pera; 

May ilang nag-iinum, dama, chess, tupada, 

Ngunit karamiha`y sa pakatan ang tugpa. 🌊 


Ang uwi'y hipon, isda't kasag na sariwa, 

May ibang persona ding ginto ang nakuha; 

May sasa, balingway, at kawayang pampawid, 

Tuloy ang buhay ng mamamayang tawig. 😇 


Kaya't hindi ramdam kwarantin sa amin, 

Sobra-sobra parin ang biyaya namin; 

Mga tao dito'y masisipag na tunay, 

Kaya't di umaasa sa bigay ng barangay.

💪 🙋 


(📷 Photo by: Clinton Godoy | Noemi Melan)